STRAIPSNIAI NDE BEI
RELIGINE TEMATIKA

RELIGIJA

NDE

SENA, NUSKURUSI KNYGA
Daugelis remiasi žinomų žmonių knygomis ir posakiais, ir dažnai naudoja kitų žmonių mintis vadovavimuisi savo gyvenime. Religingiesiems pagrindinė tokia vedanti knyga, žinoma, yra ”šventasis raštas” (priklausomai nuo religijos). Tai knygos, kurios prieš daugelį šimtmečių buvo parašytos neaišku kieno ir kurių jokių originalų nėra. Daugelis žmonių...
Daugiau
"NAUJASIS TESTAMENTAS YRA
ĮKVĖPTAS DIEVO." AR TIKRAI?
Kartoti, kad Biblijos rankraščių originalai yra “Dievo įkvėpti”, yra vienas dalykas, tačiau iš tikrųjų jokių originalų mes neturime, todėl beprasmiška juos vadinti “Dievo įkvėptais”, jei jų neįmanoma atkurti. Be to, didžioji dauguma krikščionių per visą bažnyčios istoriją neturėjo prieigos prie rankraščių originalų, todėl klausimas apie “Dievo įkvėpimą” lieka atviras. Mes neturime ne tik originalų, bet net...
Daugiau
NAUJOJO TESTAMENTO EVANGELIJŲ ATSIRADIMO DOKUMENTINĖ ISTORIJA
Pastebėjau, jog absoliuti dauguma religingųjų, save laikančių krikščionimis nė nesidomi kuo jie tiki – pav., jie nesidomi kaip atsirado Naujasis Testamentas (NT), nesidomi evangelijų parašymo istorija, o prieš NT esančius prieštaravimus žmonės tiesiog užmerkia akis – stengiasi jų nepastebėti. Tokie religingi žmonės tenkinasi tuo, ką...
Daugiau