KOKIA YRA
GYVENIMO PRASMĖ ?

Tai klausimai, apie kuriuos kiekvienas iš mūsų ne kartą savo gyvenime tyliai bei nedrąsiai susimąstome. Į šiuos lakoniškus, bet sudėtingus klausimus mes ieškome atsakymų visą savo gyvenimą. Atsakymus suranda tikrai labai retas. Tiesiog daugelis žmonių nepajėgdami, o gal tiksliau, nenorėdami, o gal ir bijodami mąstant bent kiek giliau pažvelgti į savo vidų, nuo šių klausimų nusisuka, nuo jų bėga, arba numoja ranka, arba apsiriboja religinių dogmų lauku, nereikalaujančiu ieškoti teisingo atsakymo, o tik liepiančiu pataikauti savo religiniams įsitikinimams. Kiti yra įsitikinę, jog mūsų gyvenimas čia, žemėje, tėra tik atsitiktinai susiklostęs procesas, nulemtas kažkokių "sėkmingai susiklosčiusių aplinkybių" bei turintis aiškiai apibrėžtą pabaigą; o dar kiti mano, jog šių atsakymų patys rasti yra nepajėgūs ir veja šalin bet kokias kritines mintis. Tačiau toks žmogus tik pataikauja savo įsitikinimams bei nesugeba priimti nešališkos informacijos, neatitinkančios jo susikurto įvaizdžio, ar susiformavusio požiūrio. O jei pasiryžai ieškoti teisingos mąstymo krypties, čia ją tikrai surasi. Surasi teisingus ir nešališkus atsakymus ne iš ateistinės ir nereliginės perspektyvos.

Kas yra PRASME.lt?

PRASME.lt siūlo jums į viską pažvelgti visiškai kitokia kryptimi – iš ne religinės ir ne ateistinės perspektyvos.
Siūlome jums kliautis švariu protu bei kritiniu mąstymu, ieškant atsakymo apie žmogaus gyvenimo prasmę.

Kas aš esu?

Kodėl aš esu?

Kodėl gyvenu šį gyvenimą?

Kokia yra mano gyvenimo prasmė?

Video medžiaga

Straipsniai

Audio įrašai

Video įrašai Youtube kanale
Daugiau
Daugiau
Daugiau
Straipsniai NDE bei religine tematika
Audio įrašai Spotify kanale

M E D I A

Mediatekoje žiūrėkite, skaitykite ir klausykitės tikrus pasakojimus žmonių, išgyvenusių klinikinę
mirtį bei pabuvojusių anapus slenksčio mūsų pasaulio, bei ką apie tai sako moksliniai tyrimai?
O taip pat ir religine tematika – kokią įtaką žmogui daro šiandieninė bažnyčia, jos atstovai bei
kiek tai apskritai siejasi su žmogaus dvasinu pasauliu.

Teisingi atsakymai į teisingus klausimus